Tessa R.


Blog nr.1
~Nie zrozumiesz potęgi miłości XANA

Blog nr.2
~Kod Lyoko: Era Xany


Tytuły/osiągnięcia:
Blog nr.1- Blog Roku
(2014 r.)
Blog nr.1 jest zawieszony.